Play!

og kom på highscoren..

Slå Brikker-Springer

Springer mod marcherende bønder

1.
Felix Anton Andersson
150
2.
Vita Sloth Trads Jensen
126
3.
Aksel Kürstein Kjellberg
112
4.
Kristian Laigaard Kramer
89
5.
Emil Bertram Rosendahl Nordqvist
88
6.
Jeppe Frederik Lidsmoes Rosgaard
88
7.
Marcus Michael Lind Koefoed
82
8.
Hoda Wahidi
77
9.
Sharleen Kirkeby Ramsing
73
10.
Sofie Birkedal Willumsen
70
11.
Cecilie Kaalund
70
12.
Rasmus Mathiasen
67
13.
Salih Tokmak
66
14.
Torben Breinholdt Sørensen
63
15.
Niels Svansø Nielsen
62
16.
Simon Gram Pedersen
61
17.
Cecilie Bøystrup Lange
60
18.
William Bering Asmussen
60
19.
Jeppe Werner Sandal
56
20.
Alma Stentoft Thomsen
55
21.
Frederik Vangmand Larsen
55
22.
Simon Kirk Petersen
54
23.
Jeppe Lund Søholm
53
24.
Alfred Tarp Munk Hansen
53
25.
Simon Juhl Urup
53
26.
Bjørn Bork Thomsen
53
27.
Frederik Zinch Stokholm Kolborg
53
28.
Silke Broust Sørensen
53
29.
Rasmus Reinholdt Kristensen
52
30.
Ísabella Sól Karlsdóttir
52
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
1:00
0