PLAY! – Login, spil og bliv dygtigere!

Prøv Bondeskak og Tapre officerer - Springere gratis, da de er udviklet med støtte fra udlodningsmidler fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Login-problemer? Kontakt support@skoleskak.dk.

Play!

og kom på highscoren..

Slå Brikker-Springer

Springer mod marcherende bønder

1.
Adis Heremic
312
2.
Andreas Enemark Rosengreen
303
3.
Felix Anton Andersson
150
4.
Vita Sloth Trads Jensen
126
5.
Aksel Kürstein Kjellberg
112
6.
Niels Henrik Villumsen
109
7.
Emil Bertram Rosendahl Nordqvist
88
8.
Line Kristensen
88
9.
Marcus Michael Lind Koefoed
82
10.
Nicklas Andersen
80
11.
Hoda Wahidi
77
12.
Sharleen Kirkeby Ramsing
73
13.
Sofie Birkedal Willumsen
70
14.
Rasmus Mathiasen
67
15.
Torben Breinholdt Sørensen
63
16.
Jens-Kristian Tersløse
63
17.
Joakim Breill Petersen
62
18.
Niels Svansø Nielsen
62
19.
Simon Gram Pedersen
61
20.
Cecilie Bøystrup Lange
60
21.
William Bering Asmussen
60
22.
Anders Viskum Witzky
58
23.
Simon Kirk Petersen
54
24.
Bjørn Bork Thomsen
53
25.
Frederik Zinch Stokholm Kolborg
53
26.
Rasmus Reinholdt Kristensen
52
27.
Bjørn Konrad Olsen
52
28.
Silas Pihl
50
29.
Emil Ahedo Kantorowitz
50
30.
Adam Pelch Kjær
48
8
7
6
5
4
3
2
1
a
b
c
d
e
f
g
h
1:00
0